KulturarvsberättARna – Ta del av ungdomars berättelser om deras platser!

Sommarjobbande ungdomar berättar

Författare: Kulturarv Västmanland
2000-talet
Spara
"KulturarvsberättARna - barn och unga utforskar" är ett projekt som med stöd av Kulturrådet ger oss möjlighet att samla in barn och ungas egna berättelser. Sommarjobbande ungdomar vid Västmanlands läns museums har arbetat med att utforska olika platser i sina närmiljöer och berätta om dem. I den här artikelserien kan vi ta del av deras berättelser.