Lyssna

Kulturmiljöunderlag

Kulturmiljöunderlag är kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och bebyggelseområden i länet som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla.

Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Arbetet påbörjades 2010 och pågår fortfarande. Syftet är att uppmärksamma och sprida kunskap om fysiska miljöer och byggnader så att deras kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas.

Ta del av inventeringarna

Du kan välja att titta på särskilt kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden och byggnader i Kulturarvskartan eller läsa mer fördjupat om kommunernas kulturmiljöer i rapporter.

Arboga kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och bebyggelseområden i Arboga kommun som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Kulturmiljöprogrammet består av en webbkarta och en rapport.

Arbetet med kunskapsunderlaget bygger på en byggnadsinventering med analys och kulturhistorisk värdering. Arbetet har drivits som ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Arboga kommun och Västmanlands läns museum under en tioårsperiod och avslutas 2020.

Vad kan man se i webbkartan?

Webbkartan visar vilka byggnader och bebyggelseområden i Arboga kommun som bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla. För varje byggnad och område finns foton och texter som beskriver historik och kulturhistoriskt värde. För särskilt kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden finns även råd och rekommendationer.

Turkos byggnad

Byggnaden bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Byggnaderna rekommenderas hanteras i enlighet med 8 kap. 13 § plan- och bygglagen i fortsatt planering och prövning. Enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska en sådan byggnad.

Förbud mot förvanskning är inget förändringsförbud. Dock ska de egenskaper som gör byggnaden särskilt värdefullt skyddas.

Turkost område

Bebyggelseområdet bedöms vara särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bebyggelseområdet rekommenderas hanteras i enlighet med 8 kap. 13 § plan- och bygglagen i fortsatt planering och prövning. Enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska ett sådant bebyggelseområde.

Förbud mot förvanskning är inget förändringsförbud. Dock ska de egenskaper som gör bebyggelseområdet särskilt värdefullt skyddas.

Kulturarvskartan

Rapporten

I rapporten för Arboga kulturmiljöprogram presenteras resultatet av byggnadsinventeringen. Här beskrivs särskilt kulturhistoriskt värdefulla bebyggelseområden i text och bild med övergripande karaktär, historik, kulturhistoriskt värde samt råd och rekommendationer. I rapporten finns även en kommunövergripande bebyggelsehistorisk översikt samt strategier gällande bebyggelseutveckling och bevarande av kulturmiljöer.

Rapporten kommer inom kort att vara klar och layoutas som en tillgänglighetsanpassad pdf.

Artiklar – utdrag från rapporten

Skyddad bebyggelse i Arboga kommun

Arboga – bebyggelsehistorisk översikt (del 1/3)

Arboga – bebyggelsehistorisk översikt (del 2/3)

Arboga – bebyggelsehistorisk översikt (del 3/3)

Så används kulturmiljöunderlaget

Syftet med Arboga kulturmiljöprogram är att uppmärksamma och sprida kunskap om fysiska miljöer och byggnader så att deras kulturhistoriska värden kan bevaras och utvecklas. Programmet ska användas som stöd för samhällsplaneringen i kommunen. Kunskapsunderlaget är även till för en intresserad allmänhet som vill lära sig mer om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och bebyggelseområden i sin närhet. Även för att fastighetsägare och förvaltare ska få en vägledning och råd om hur man på ett varsamt sätt kan underhålla sina byggnader och bebyggelseområden.

Kulturmiljöunderlag håller på att tas fram i flera av länets kommuner. Kommunernas bebyggelse inventeras, analyseras och värderas av byggnadsantikvarier. Resultatet sammanställs och kommer att presenteras i Kulturarvskartan och i rapporter. Arbetet pågår nu i Arboga, Västerås, Skinnskatteberg, Hallstahammar, Norberg och Sala kommun.

Redan nu finns en del av kulturmiljöunderlaget i Västerås att ta del av.

Arkitekturguide Västerås Modernism (PDF)

Har du frågor om inventeringarna? Kontakta oss gärna!

Kulturmiljövård Länsmuseet
Mail: kmv@regionvastmanland.se

 

Har du synpunkter på publiceringen, hör gärna av dig till oss!

Underlaget är insamlat av länsmuseets byggnadsantikvarier under lång tid och det förekommer bilder av privatägda fastigheter. 

Västmanlands läns museum
Mail: lansmuseet@regionvastmanland.se
Växel: 021-39 32 22

Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.