Tillgänglighet för www.kulturarvvastmanland.se

Kulturarv Västmanlands webbplats lanserades 21 oktober 2020. Vårt mål är att webbplatsen ska leva upp till minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i direktivet WCAG 2.1, nivå AA. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Om du behöver innehåll från www.kulturarvvastmanland.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt en arbetsvecka.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast 31 december 2022.

  • Vissa kontrastvärden i färgen på grafiken i Kulturarvskartan behöver korrigeras.
  • Det saknas alternativ till komplexa fingerrörelser i Kulturarvskartan.
  • Det saknas flera olika sätt att navigera på webbplatsen. Det saknas sökfunktion på startsidan.

 

Oskäligt betungande anpassningar

Region Västmanland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Materialet (text, bild, film och dokument) på webbplatsen kommer från flera olika källor. Det material som publiceras på webbplatsen kan därför sakna anpassning enligt tillgänglighetsdirektiven. Vi arbetar långsiktigt för att utbilda och informera personer som bidrar med material.

Kulturarv Västmanlands redaktion tillsammans med webbleverantör har genomfört en självskattning av webbplatsen. Den senaste bedömningen gjordes 15 oktober 2020.

I början av december 2020 kommer en oberoende granskning av webbplatsen göras.

Redogörelsen uppdaterades senast den 15 oktober 2020.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.