Lyssna

Tillgänglighet för www.kulturarvvastmanland.se

Kulturarv Västmanlands webbplats lanserades 21 oktober 2020. Vårt mål är att webbplatsen ska leva upp till minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i direktivet WCAG 2.1, nivå AA. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Om du behöver innehåll från www.kulturarvvastmanland.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt en arbetsvecka.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

En oberoende granskning av webbplatsen gjordes i januari 2021. De brister som inte var godkända i enlighet med lagkraven åtgärdades februari 2021. Under 2021 kommer de rekommendationer som kom fram vid granskningen att ses över. 

Kända brister:

  • Märk upp vanliga formulärfält i koden: På sidan bidra samt feedbackfunktionen är det inte möjligt på grund av lösning från tredje part. 
  • All funktionalitet ska vara tillgänglig från tangentbord: I webbläsaren Safari måste man som användare manuellt slå på navigering med tab-tangenten i webbläsarens inställningar.

Oskäligt betungande anpassningar

Region Västmanland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Materialet (text, bild, film och dokument) på webbplatsen kommer från flera olika källor. Det material som publiceras på webbplatsen kan därför sakna anpassning enligt tillgänglighetsdirektiven. Vi arbetar långsiktigt för att utbilda och informera personer som bidrar med material.

  • Vissa bilder på sidan hämtas in via ett system som i nuläget inte möjliggör tillägg i form av
    alt-texter. Detta gäller till exempel texter som beskriver bilder för skärmuppläsare. Eftersom
    det rör sig om en automatiserad process och en stor mängd bilder, saknas också
    resurser för att göra ett tillägg av alt-text för bilderna i efterhand. 

Kulturarv Västmanlands redaktion tillsammans med webbleverantör har genomfört en självskattning av webbplatsen. Den senaste bedömningen gjordes 15 oktober 2020.

I början januari 2021 genomförde Sogeti en oberoende granskning av webbplatsen.

Rapport WCAG 2.1 Kulturarv Västmanland.pdf

De brister som inte var godkända i enlighet med lagkraven åtgärdades februari 2021. Under 2021 kommer de rekommendationer som kom fram vid granskningen att ses över. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 mars 2021.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.