Påskkäringen som skata

- En sägen från Västmanland

Författare: Sägenkartan (Isof)
Spara
Sägner är ofta muntligt överförda berättelser om hur människor uppfattar omvärlden, det förflutna och hur det övernaturliga tar sig uttryck i vardagen. Här berättas en sägen från Västmanland som ursprungligen återfinns i Sägenkartan.
En annandagpåskmorron skulle far ut och skjuta orre men geck ut lite väl tidigt, så där vid tretiden. När han stod på lagårdsbacken, fick han höra ett sånt schojande, och när han titta säj omkring, var det en skata, som satte säg på brädan utanför stallgluggen och hoppa in i lagårn. Det tyckte han var besynnerligt, för skatorna brukar inte vara ute så tidigt, så han stod kvar och titta, och då kom det en grannkäring ut och bar på ett par stävor fulla med mjölk. När det hade lee om ett par dar, tog han ihåll med gumman, och hon tillstadde ju det, och sen fick de nog mjölk i lagårn.
Insamlad från Karl Karlsson, år 1928
Götlunda socken, Arboga