Trollkäringen som försökte låna i Messlångsberget

- En sägen från Västmanland

Författare: Sägenkartan (Isof)
Spara
Sägner är ofta muntligt överförda berättelser om hur människor uppfattar omvärlden, det förflutna och hur det övernaturliga tar sig uttryck i vardagen. Här berättas en sägen från Västmanland som ursprungligen återfinns i Sägenkartan.
Det var gamle August Nils, och han var kanske något äldre än jag är. Och han var huggare, så han var ju i skogen jämt. Det var en gång han var vid Messlångsberget och högg. Då såg han en trollkäring, en riktigt ful en, sa han, och hon gick in i Messlångberget, och sen kom hon ut med en sån fart, och då skrek det i berget ättera: "Gå te mi syster i Sala, ho har mera silver att låna ut än jag!"
Insamlad från Johanna Lundgren, år 1932
Gunnilbo socken, Skinnskatteberg