Drängen band skarpslipade sliar över hästryggen

- En sägen från Västmanland

Författare: Sägenkartan (Isof)
Spara
Sägner är ofta muntligt överförda berättelser om hur människor uppfattar omvärlden, det förflutna och hur det övernaturliga tar sig uttryck i vardagen. Här berättas en sägen från Västmanland som ursprungligen återfinns i Sägenkartan.
Det var i Morskoga i Ramsberg, och det var före min födelse, men far tala mycke om'et, och det var sanning mä. Det var en häst där som var så illa utsatt för mara. Och drängen där på stället, han var så rädd om hästen, så han gjorde allt för te fria'en om nätterna för mara, för hästen stod svettig och fördärvad i spilta varenda möra mest. Och drängen tog skarpslipade liar och band fast dom över hästryggen på kvällen för te se om det skulle hjälpa, då inget annat ville hjälpa. Då bonden kom ner i stallet på möran låg drängen död breve hästen i spilta, alldeles sönderskuren av liarna. Så det var han själv som mara hästen, fast han inte själv visste å't. Hä var nog andra onda mänskor som tvinga drängen te gå mara, fast han inte hade reda på det själv.
Insamlad från Maria Hansson, år 1934
Skinnskatteberg