Röda jorden

Årlig aktivitet i Riddarhyttan

Författare: Ulf Kjellsson
2000-talet
Spara
Röda jorden är ett skogsområde tre kilometer sydväst om Riddarhyttan. I skogsområdet finns röd jord som är rik på järn. Röda jordens dag är en årlig aktivitet, där man demonstrerar hur man tillverkade järn förr i tiden. Metoden tillämpades där redan på 700-talet före vår tideräkning, det vill säga för 2 400 år sedan. Arrangemanget genomförs av Riddarhyttans Hembygds- och Intresseförening. Röda jordens dag är första lördagen i september.

Det är en lång smal grusväg från riksväg 68 till Röda jordens parkering och entré. Det finns två stigar till själva platsen för Röda jorden, en längre naturstig samt en bred och lätt stig. Längs den bredare stigen finns skyltar med information om jordens historiska utveckling fram till tiden för start av utvinning av järn ur röd jord. När man kommer fram ser man ett antal tak i skogen.

Platsen för Röda jordens dag är en fyndplats till ursprungliga blästerugnar. Hela området är utgrävt under flera år. Ursprungliga blästerugnar är markerade och skyddade med tak.

Processen att tillverka järn från röd jord sker i flera steg. Först rostar man den röda jorden för att få bort fukt. Jorden är utbredd på en plåt och man eldar i rostgropen under plåten. Den rostade jorden innehåller upp till 65% järn. Själva järntillverkningen sker i en ugn, som kallas blästerugn. Blästerugnen värms upp genom eldning med finkluven ved och träkol. Blästerugnen cirka 50 cm i diameter och cirka 80 cm djup. Luft tillförs från en handmanövrerad bälg genom ugnens sida, cirka 40 cm över botten. Ugnen är helt uppvärmd när man tillför ved, varvad med rostad rödjord. Temperaturen i ugnen blir över 1 000 grader. Processen pågår i flera timmar. När allt är utbränt finns bara järn och slagg kvar på botten. Den glödande järnklumpen lyfts upp och bearbetas genast med en träklubba för att få bort slaggen.

Under Röda jordens dag finns smeder som demonstrerar smide av järn uppvärmt till glödande i en ässja. Luft kommer till ässjan med handdriven bälg. Smidesstycket bearbetas med slägga på ett städ. Det finns möjlighet att köpa lokalt tillverkade keramikföremål, honung med mera. Man kan köpa mat tillagad över öppen eld och avsluta med kaffe.