Sätra brunn - en kurort för fattig och rik

Författare: Helena Bure Wijk
1800-talet
Spara
Sätra brunn ligger naturskönt mellan Sala och Västerås och är en av Sveriges allra äldsta kurorter. Under 300 år har både fattiga och rika vistats på anläggningen för att återfå styrka och hälsa genom brunnens mineralrika vatten. År 1859 kostade en månads logi i förstklassigt rum med säng, bord och stolar 10 riksdaler, vilket motsvarar cirka 1100 kronor i dagens penningvärde. Om så önskades kunde man hyra tagelmadrass eller dunbolster för 2 riksdaler extra. Men dessa priser gällde för de rika. Fattiga kunde få bo på anläggningen och ”dricka brunn” utan kostnad.

En kurort med gamla anor

Sätra brunn anlades av läkaren Samuel Skragge på 1700-talet. Doktor Skragge var mycket intresserad av källvatten med hög järn- och kolsyrehalt. När han blev verksam som provincialmedicus i Västmanland köpte han hälsokällan mellan Sala och Västerås och grundade där Sätra hälsobrunn. Sedan dess har tusentals människor vallfärdat till kurorten för att ”dricka brunn” i den välgörande och natursköna miljön. Brunnens hälsobringande vatten hämtas än idag från Trefaldighetskällan.


Förstklassigt rum för 10 riksdaler

På Sätra brunn kunde gästerna hyra in sig och stanna på anläggningen under en ”brunnstermin” som varade en hel månad. I ”Svenska Tidningen – dagligt allehanda i Stockholm” berättas det år 1859 att årets första brunnstermin skulle inledas den 10 juni och pågå fram till och med den 8 juli. Läsaren får veta att ”Sätra helsobrunn” har ett nytt badhus, försett med ångmaskin, ”lämpadt efter tidens fordringar”. Man har även elektricitet, propra sängkläder i brunnens boningshus samt möbler som är i gott skick.

 Ett förstklassigt rum med säng, bord och stolar kostade 10 riksdaler, vilket motsvarar 1163 i dagens penningvärde. Om så önskades kunde man hyra tagelmadrass eller dunbolster för 2 riksdaler extra. Den som ville kunde även ta med sig sin betjänt på hälsoresan, för 2 riksdaler. Därtill tillkom kostnader för mat och brännvin.

För brunnsgästerna tillkom även kostnader för nyttjande av badhus och ”källans begagnande”, men mindre bemedlade människor behövde inte betala någonting: ”Fattiga få begagna brunnen och baden utan betalning: och sådane fattiga, hvilka uti socknen njuta och för sin brunnskur erhållit fattighjälp, kunna tillika få husrum och fria bad samt möjligen understöd i penningar; men endast de, som, försedde med fattigdomsintyg, till brunnens fattigkassa lemna 5 rdr rmt, helst kuverterade och adresserade till brunns kamreraren, få husrum, mat, medikamenter, bad och brunnsdrickning fritt”. (Svenska Tidningen – dagligt allehanda i Stockholm 1859-05-05)

Sätra brunn är än idag en välbesökt kurort som erbjuder brunnsbad, spa och olika behandlingar.