Lyssna

Redaktörsmanual

Här hittar du instruktioner om hur du lägger in material på Kulturarv Västmanland. Sidan uppdaterades senast 3 november 2020.

Information

Saknar du någon information eller har andra frågor kan du kontakta kulturarvvastmanland@regionvastmanland.se

Kulturarv Västmanland är till för alla – och skapas av alla! Som redaktör har du en betydelsefull roll för att Västmanlands kulturarv ska spridas digitalt.

Du har möjlighet att lägga in eget material från er organisation/förening eller samla in och lägga upp material från andra aktörer.

Vad kan jag göra som redaktör?

Som redaktör kan du:

 • Ladda upp bilder
 • Ladda upp filmer
 • Ladda upp dokument
 • Skapa artiklar
 • Skapa platser med information i Kulturarvskartan

Redaktionen kommer gå igenom och godkänna allt material. Kriterierna för att få sitt material publicerat är att materialet uppfyller kraven enligt GDPR, har koppling till Västmanlands kulturarv och håller god kvalité.

Regler och riktlinjer

Alla redaktörer för Kulturarv Västmanland ska skriva under att man har tagit del av och förstått de regler och riktlinjer som anges nedan för att få tillgång till sitt konto.

Som redaktör på webbplatsen Kulturarv Västmanland ska du känna till:

 • Att du måste hålla ditt lösenord hemligt. Du får inte dela ditt lösenord eller din inloggning till Kulturarv Västmanland med andra.
 • Att i samband med att materialet överförs överlåter man rätten till att Kulturarv Västmanland får använda materialet.
 • Att det inte är tillåtet att publicera diskriminerande eller olagligt material.
 • Att regionen kommer att ta bort material som strider mot dessa bestämmelser.
 • Att du, genom att vara redaktör på webbplatsen samtycker till att ditt namn publiceras på webbplatsen.

Ladda ner och skriv ut blanketten.

Regler för redaktörer på Kulturarv Västmanland.pdf

Blanketten skickas till: 
Linda-Marie Engberg
Karlsgatan 2
722 14 Västerås

Det går också bra att scanna in underskriven blankett. Skicka till:
kulturarvvastmanland@regionvastmanland.se

Logga in och logga ut

Du loggar in på redaktörssidan genom att ange din mailadress och lösenord.

Vill du logga ut klickar du på din mailadress högst upp i höger hörn.

Inloggning – Redaktörssidan

 

Startvyn

När du loggat in kommer du till startvyn. Där hittar du länk till redaktörsmanualen (denna sida).

I det gröna fältet till vänster hittar du vägar in till:

 • Platser
 • Artiklar
 • Källmaterial (bilder, dokument och film)

 

Förhandsvisa, redigera och radera material

Förhandsvisa

För att förhandsvisa materialet klickar du på ikonen som ser ut som ett öga.

Redigera

För att redigera ett material klickar du på ikonen som ser ut som en penna. Du kan endast redigera material du själv har lagt upp. Undantaget är platser där alla redaktörer kan hjälpas åt att fylla på med material.

Tänk på! Ta inte bort material som en annan redaktör har lagt in på plaser. Är något felaktig kontakta i första hand redaktionen.

Radera material

Kontakta redaktionen om du önskar radera ett material du har lagt upp.
kulturarvvastmanland@regionvastmanland.se

Filtrering

Om en besökare får många sökresultat kan den använda filtreringsfunktionen. Som redaktör behöver du därför alltid fylla i ämneskategori, källkategori och tidsperiod när du lägger in en artikel, bild, film eller dokument.

Ett skärmklipp på hur filtreringsfunktionen ser ut för besökaren. Det finns fyra huvudrubriker: ämneskategorier, innehållstyp, källkategori och tidsperiod.

Välja ämneskategori

Välj en eller flera ämneskategorier från en rullista. Det finns 14 kategorier att välja mellan. Du kan välja max 3 stycken.

Välja källkategori

Med källkategori avses vem det är som bidragit med materialet. Om du som redaktör lägger upp information från exempelvis en privatperson, väljer du privatperson i listan.

Ange årtal

Årtal avser den tid som materialet berör, ej när den är uppladdad. Du kan välja att ange tid på tre olika sätt. Välj ett av följande alternativ.

 1. Välj tidsperiod i rullistan exempelvis Järnåldern.

 2. Skriv in ett till och från år exempelvis 1920–1930.

 3. Skriv endast in ett årtal i den vänstra rutan exempelvis 1958.

 

Taggar

Taggar har en viktig funktion för sökmotorn. Tänk därför på att använda taggar som du tror att besökaren söker på om den vill hitta det material du har lagt in. Det finns inga begränsningar på hur många taggar du kan välja, en riktlinje kan vara att välja mellan 3-5 stycken. 

Metadata

Finns metadata i bilden kommer den informationen automatiskt med när du laddar upp en bild.

Följande metadata plockas: Rubrik, fotograf, taggar och källa. Du som redaktör väljer själv om du önskar ha kvar, ta bort eller justera den metadata som följer med.

Samtycke vid bild på levande person

Om det är en bild på en levande person behöver den personer skriva under en samtyckesblankett. 

Samtyckesblankett Kulturarv Västmanland.pdf

Hur du lägger in en bild

Bilderna kan vara så stora möjligt, men bör minst vara 1200 pixlar för att få en bra bildkvalité. Finns bilden endast i litet format går det ändå bra att lägga in den. Man kan då tänka på att inte använda den bilder som exempelvis headerbild bakom en artikel.

Steg 1
Klicka på välj fil. Välj sedan en fil från din dator.

Steg 2
Skriv en kort rubrik. 

Steg 3
Berätta om bilden. 

Steg 4
Skriv en alternativ text. En så kallad alt-text syns när man inte kan se bilden.

Steg 5
Ange fotograf (den person som tagit fotografiet). Vid okänd fotograf, klicka i rutan ”Okänd”.

Steg 6
Ange upphovsrättsinnehavaren (den som har rättigheterna till bilden). Vid fri bild, klicka i rutan ”Fri bild”.

Steg 7
Ange källa (var bilden kommer ifrån). Om källan redan finns kommer du få upp det som förslag. 

Steg 8
Välj vilken licens som gäller för bilden.

Här kan du läsa mer om licenserna: Creative Commons licenserna

Steg 9
Ladda upp samtyckesblankett om det behövs. Samtycke behövs vid uppladdning av bilder på idag levande personer.

Steg 10
Fyll i ämneskategori, källkategori, årtal och taggar. För mer information se rubriken ”Filtrering och taggar”

Steg 11
Alla bilder blir automatisk sökbara på webben. Vill man inte att bilden ska synas i sökfunktionen kryssar man i rutan ”Ej sökbar”. Det kan exempelvis vara om en bild endast får användas/synas i samband med en artikel.

Steg 12
När du är klar klickar du på ”Skapa bild”. Vill du lägga upp en ny bild på en gång klickar du på ”Skapa & skapa en annan”.

 

Koppla bild till en plats eller artikel

Efter du har lagt in en bild kan du koppla bilden till en plats eller artikel. Läs mer under rubriken ”Koppla material till en plats eller artikel”.

Hur du lägger in ett dokument

Steg 1
Lägg till titel på dokumentet.

Steg 2
Beskriv kort vad dokumentet handlar om.

Steg 3
Ladda upp dokument. 

Steg 4
Ange källa (var bilden kommer ifrån). Om källan redan finns kommer du få upp det som förslag.

Steg 5
Fyll i ämneskategori, källkategori, årtal och taggar. För mer information se rubriken ”Filtrering och taggar”

Steg 6
När du är klar klickar du på ”Skapa dokument”. Vill du lägga upp ett nytt dokument på en gång klickar du på ”Skapa & skapa en annan”.

 

Koppla dokument till en plats eller artikel

Efter du har lagt in en bild kan du koppla bilden till en plats eller artikel. Läs mer under rubriken ”Koppla material till en plats eller artikel”.

Hur du lägger in en film

Steg 1
Skriv en kort rubrik.

Steg 2
Berätta om filmen.

Steg 3
I dagsläget kan vi endast lägga in filmer från Youtube. Lägg in länken som leder till filmen. 

Har du inget eget Youtube-konto och har en film du vill lägga upp går det bra att publicera din film på Kulturarv Västmanlands Youtube. 

Steg 4
Ange källa (var bilden kommer ifrån). Om källan redan finns kommer du få upp det som förslag.

Steg 5
Fyll i ämneskategori, källkategori, årtal och taggar. För mer information se rubriken ”Filtrering och taggar”.

Steg 6
När du är klar klickar du på ”Skapa film”. Vill du lägga upp en ny film på en gång klickar du på ”Skapa & skapa en annan”.

Koppla filmen till en plats eller artikel

Efter du har lagt in en bild kan du koppla bilden till en plats eller artikel. Läs mer under rubriken ”Koppla material till en plats eller artikel”.

Hur du skapar en artikel

Steg 1
Skriv en kort rubrik. 

Steg 2
Skriv en underrubrik.

Steg 3
Ange författaren av artikeln.

Steg 4
Skriv en kort ingress.

Steg 5
Lägg till en headerbild. Headerbilder hamnar bakom artikeln. Tänk på att använda en bild med god bildkvalité för att det ska se bra ut.

Du kan välja ”Lägg till” och får då välja en bild från bildbanken.

Klicka på ”+Skapa” om du önskar skapa en bild. Läs mer om hur du lägger till en bild under rubriken ”Ladda upp en bild”

Steg 6
Fyll i ämneskategori, källkategori, årtal och taggar. För mer information se rubriken ”Filtrering och taggar”.

Steg 7
Nu kan du börja bygga själva innehållet artikeln. Klicka på ”Lägg till block”. Du får då upp de olika block du kan bygga upp artikeln med.

Du kan välja själv hur du vill bygga upp artikeln med blocken. Om du behöver inspiration kan du kolla hur andra har byggt upp sina artiklar.

Du kan flytta på strukturen du har byggt upp med blocken med hjälp av pilarna. 

Tips! Om du väljer 1–2 bilder kommer bilderna hamna efter varandra. Väljer du 3 bilder eller fler kommer dessa lägga sig bredvid varandra.

Steg 8
Om du använder källor kan du ange dessa i fältet ”Källförteckning”.

 

Lägg till relaterat material

Steg 9
Klicka på knappen ”Relaterat”. Här har du möjlighet att lägga till relaterat material som artiklar, platser, dokument och lägga till länkar. 

Klicka på ”Lägg till” om du vill lägga till material som redan finns i databasen. Klicka på ”+Skapa” om du önskar skapa nytt material som inte finns i databasen.

Om rubrikerna:

Artiklar: Här kan du koppla andra artiklar till artikeln.

Platser: Handlar artikeln om en eller flera specifika platser kan du peka ut dessa på kartan. Artikeln kommer då också synas på alla dessa platser i Kulturarvskartan.

Dokument: Du kan koppla relevanta dokument till artikeln.

Länkar: Lägg till länkar som är relevant för artikeln. Tänk på att länka direkt till intressant material. Undvik att länka till en startsida, om den inte är relevant.

 

Externa källor

Steg 10
Klicka på knappen ”Externa källor”. Här har du möjlighet att visa bilder från Riksantikvarieämbetet databas K-samsök samt DigitaltMuseum. 

Skriv in ett sökord och tryck på enter. Du kan välja att visa från båda databaserna eller endast en av dessa.

Tips! Kolla på respektive webbplats vilka bilder som visas på ditt sökord. Detta säkerställer att du får upp relevanta bilder. 

 

Publicera artikeln

Steg 11
Ange publiceringsstatus.

Utkast: Passar bra om du vill arbeta med en artikel under ett tag.

Skickad för granskning: När du är klar med din artikel skickas den på granskning till redaktionen.

Publicerad: Redaktionen har godkänt artikeln och den syns på webben. Du får ett mail när den är publiceras.

Ej godkänd: Står det att den inte är godkänd kommer du att få ett mail om detta. I mailet står det vad som behöver åtgärdas för att artikeln ska bli godkänt. 

Steg 12
När du är klar klickar du på ”Skapa artikel”. Vill du lägga upp en ny artikel på en gång klickar du på ”Skapa & skapa en annan”.

Skapa en plats

Steg 1
Ange namn på platsen. 

Steg 2
Hitta platsen genom att skriva in adress, namn på plats eller klicka och dra i kartan (det går inte att ange koordinater).

Steg 3
Ange rubrik på platsen. Det kan vara en intresseväckande rubrik.

Steg 4
Skriv en kort ingress om platsen.

Tips! Texten ska vara kort eftersom det inte går att göra radbrytningar. Har man en längre text kan man istället skapa en artikel och koppla den till platsen.

Steg 5
Välj en passande bild som representerar platsen. Denna bild hamnar i den lilla rutan bredvid platsinformationen.

Steg 6
Lägg till taggar. För mer information se rubriken ”Filtrering och taggar”.  

Steg 7
Om platsen är ett besöksmål (etablerad verksamhet med öppettider eller webbsida). Kryssa i rutan och lägg till en länk där besökaren kan läsa mer exempelvis öppettider och vägbeskrivning om den vill besöka platsen. 

 

Lägg till relaterat material

Steg 9
Klicka på knappen ”Relaterat”. Här har du möjlighet att lägga till relaterat material som artiklar, bilder, dokument, länkar och filmer

Klicka på ”Lägg till” om du vill lägga till material som redan finns i databasen. Klicka på ”+Skapa” om du önskar skapa nytt material som inte finns i databasen.

Om rubrikerna:

Artiklar: Här kan du koppla andra artiklar till artikeln.

Bilder: Du kan koppla relevanta bilder till artikeln. 

Dokument: Du kan koppla relevanta dokument till artikeln.

Länkar: Lägg till länkar som är relevant för artikeln. Tänk på att länka direkt till intressant material. Undvik att länka till en startsida, om den inte är relevant.

Filmer: Du kan koppla relevanta filmer till platsen. 

 

Externa källor

Steg 10
Klicka på knappen ”Externa källor”. Här har du möjlighet att visa bilder från Riksantikvarieämbetet databas K-samsök samt DigitaltMuseum. 

Skriv in ett sökord och tryck på enter. Du kan välja att visa från båda databaserna eller endast en av dessa.

Tips! Kolla på respektive webbplats vilka bilder som visas på ditt sökord. Detta säkerställer att du får upp relevanta bilder. 

Det finns två sätt som du kan koppla material till en plats eller artikel. Resultatet kommer vara densamma oavsett vilket förslag du väljer. I förslagen förutsätts att det finns en artikel eller plats klar sedan tidigare. 

 

Förslag 1 

Detta förslag fungerar bäst om man vill koppla flera olika källmaterial till samma artikel  eller plats samtidigt. 

Steg 1
Gå in på den artikel eller plats som du vill koppla material till. 

Steg 2
Klicka in på fliken ”relaterat” och välj sedan ”Lägg till” vid den rubrik där du vill fylla på med material.

 

Förslag 2

Detta förslag fungerar bäst om man vill koppla ihop ett källmaterial till flera platser och artiklar.

Steg 1
Gå in på det material du vill koppla till annat material. Klicka på symbolen för Förhandsvisning (ögat) vid menyn. 

Steg 2
Längst ner hittar du ”Koppla ihop”. I denna vy kan du också se om material redan är kopplat annat material. 

Bilder och filmer: Kan kopplas till platser.

Dokument: Kan kopplas till platser och artiklar.

Steg 3: Sök på den plats eller artikel som du vill koppla till. Spara genom att klicka på ”Koppla ihop artiklar”. Vill du lägga till flera  kan du klicka på ”Koppla ihop och koppla ihop en annan”.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra upplevelsen för dig som besökare. Läs mer här.