Besöksmål

Sala Silvergruva

Drottning Christinas väg 73337 Besök webbplats

Sala Silvergruva

Spara
I Sala Silvergruva pågick brytning av silver från åtminstone sent 1400-tal fram till år 1908. Bly och zink har också brutits och utvunnits, även i kortare perioder runt 1920-talet samt under 1940-talet. I gruvområdet finns idag ett 50-tal byggnader bevarade, bland annat forna tjänstebostäder och ståtliga gruvlavar. I områdets södra del finns spåren av den äldsta gruvbrytningen och bebyggelsen: den igenrasade gruvan Herr Stens botten och ruinerna av 1500-talets gruvby. Områdets norra del utgörs av naturreservatet Aspenstorp. Under jord gömmer sig ett system av cirka 20 km gruvorter, ett antal djupa schakt samt ungefär 200 bergrum. Gruvans allra djupaste punkt är 318 meter.