KulturarvsberättARna – Ta del av mellanstadieelevers berättelser om deras platser! Del 2

Elever från Ransta skola berättar

Författare: Kulturarv Västmanland
2000-talet
Spara
"KulturarvsberättARna - barn och unga utforskar" är ett projekt som med stöd av Kulturrådet ger oss möjlighet att samla in barn och ungas egna berättelser. En pedagog från Västmanlands läns museum har tillsammans med klasser i åk 5 och 6 från Ransta skola under våren arbetat med att utforska olika platser i ungdomarnas närmiljöer och berätta om dem. Hör deras viktiga röster!