En folkbildare bland oss

Om Georg Leontein

Författare: Henrik Sundholm
1880-1960
Spara
Västerås stadsarkiv tolkar temat "svart på vitt" med hjälp av historiska fotografier. Vi presenterar en rad personporträtt av västeråsare som förblivit relativt okända men som levt intressanta liv. Hör också vårt föredrag där Henrik Sundholm berättar om hur 1800-talets fotografer kom till Västerås.

Georg Leontein kom till Västerås på hösten 1910. Här blev han folkskollärare vid Skepparbacksskolan och fick en tjänstebostad på Mariaberget. 1912 gifte han sig med sin lärarkollega Anna Svensson som han träffat i Älgarås, idag tillhörande Töreboda kommun. Tillsammans flyttade de in i ett hus som låg i närheten av där Mälardalens högskola ligger idag. Där föddes 1915 deras son Sten.

Georg blev föreståndare för Västerås arbetarinstitut 1919 och behöll tjänsten ända fram till 1951. Arbetarinstituten var föreningar som arbetade för att sprida folkbildning, till exempel genom att organisera föreläsningar och bibliotek. Arbetarbiblioteket var i praktiken en föregångare till Västerås stadsbibliotek.

Familjen flyttade i slutet av 1924 till en villa på Eriksgatan 4 i Vasastan. Samma år togs fotografiet av Emil Wijgård.

I staden gick diskussionen om ett nytt landsbibliotek varm. En bibliotekskommitté startades 1929 för att undersöka hur inrättandet av ett sådant bibliotek skulle gå till och Georg Leontein deltog aktivt som kommittéledamot. Han utförde bland annat ritningar som visades för stadsarkitekt Sven Ahlbom.

Arbetet med det nya biblioteket drog ut på tiden. Först 25 år efter att kommittén bildats invigdes biblioteket år 1956, ritat av Sven Ahlbom. Samlingen utgjordes av före detta Västerås arbetarinstituts bibliotek och läroverks- och stiftsbiblioteket.

Georg Leontein avled fyra år efter invigningen, 75 år gammal. Sonen Sten blev ingenjör, fick sin examen vid Chalmers i Göteborg och flyttade till Stockholm där han bildade en egen familj.

 

Georg Leontein, född 1884-09-13 i Floby, död 1960-07-10 i Västerås.

Anna Svensson, född 1880-07-24 i Brevik, död 1968-02-13 i Västerås.

Sten Georg Leontein, född 1915-03-18 i Västerås, död 1992-05-21 i Bromma.