Lundby kulturstig

Författare: Annasara Olofsson
Järnålder (500 f.Kr – 1100 e.Kr)
Spara
Runt om i Västmanland finns det spår av forntida samhällen och kulturer som förändrats över tid. I omgivningen vid Lundby kyrka i Västerås finns flera historiska platser som är förhållandevis välbevarade. Lundby Hembygdsförening har därför anordnat en kulturstig som ger besökare möjlighet att lära sig mer om våra kulturella arv på ett interaktivt sätt.

Kulturstigen

Lundby Hembygdsförening har under ett par år arbetat med en kulturstig som invigdes den 28 maj 2022. Genom att följa kulturstigen kan besökare få en guidad rundtur genom historiska platser med kulturell betydelse från olika tidsperioder. "Det ligger oss väldigt varmt om hjärtat att försöka ta reda på och förmedla information om vad som skett i socknen" berättar Leif Björkström som sitter i styrelsen för Lundby Hembygdsförening.

Kulturstigen är en markerad led på 3.9 km genom varierande terräng. Parkering finns vid Lundby kyrka. Vid kulturstigens startplats finns en trälåda med kartor som lånas ut till besökare. Vid varje utmärkt plats på kartan finns informationstavlor där det förr har varit en fattigstuga, offerlund, gravplats, offerkälla, soldattorp samt en backstuga med en välbevarad jordkällare från 1600-talet. 

Det ligger oss väldigt varmt om hjärtat att försöka ta reda på och förmedla information om vad som skett i socknen
Leif Björkström
Studie- och webbansvarig, Lundby Hembygdsförenings styrelse

Offerlundens betydelse

Den mest unika platsen längs kulturstigen är offerlunden. Den är en av få bevarade och återstående hedniska offerplatser i hela Sverige. Enligt gamla uppgifter har det funnits en källa och offersten placerad i lunden. Idag finns där en rastplats för besökare.

Offerlundar har historiskt sett varit viktiga platser för ceremonier och ritualer. Det var en plats där man offrade exempelvis matvaror, smycken eller djur för att tillfredsställa Gudarna. Dans och sång var också symboliska gester. I den kult som omgav asatron spelade träden en central roll. Björkar ansågs bringa lycka eller läkedom och det ska ha funnits nio planterade björkar i offerlunden i Lundby.

Traditionen att hänga upp döda djur i offerlundar levde kvar långt efter det att Sverige blivit kristnat, men i Lundby slutade offerlunden brukas på 1100-talet när Lundby kyrka byggdes. I andra delar av landet byggdes ofta kyrkorna ovanpå de gamla offerlundarna.

Ortnamnets ursprung

Fornminnen, som en offerlund, kan göra oss påminda om dess betydelse och historia på ett subtilt sätt. Många ortnamn har nämligen sitt ursprung i det fornnordiska språket. Platser med ändelser på -by härleds nästan alltid till järnåldern. Ortnamnet Lundby härleds troligtvis till offerlunden vid Lundby kyrka. Såsom ortnamnet Torslunda kommer från kyrkbyn med förleden Tor och efterleden lund, vilket hänsyftar till offerlund, enligt Torslunda Hembygdsförening.

Ortnamnet Lundby härleds troligtvis till offerlunden.

Lundbys offerlund och kulturstigens övriga besöksplatser bär på en rik historia och ger en intressant inblick i hur människor levde där förr. Tack vare informationsskyltarna är det möjligt att föreställa sig vad som skett på socknen. Lundby Hembygdsförening har genom sitt projekt med kulturstigen bidragit till en större kunskap om våra kulturarv som är värda att bevara för framtida generationer.