Bergslagshistorier 1946-47

En samling av skämthistorier från förr

Författare: Västmanlands läns museum
1946-1947
Spara
Västmanlands läns museum förvaltar en spännande samling med korta Bergslagsberättelser från 1946-47. Samlingen donerades till museet av Västmanlands läns tidning för ett antal år sedan. De flesta berättelserna är s.k. anekdoter, dvs humoristiska historier om händelser på någon gård eller bruk, eller handlar om någon "original" person som alla i byn kände till och skämtade om. Det är alltså en gedigen samling av tidsdokument, samtidigt som det är en källa till både kunskap om livet på sent 1800-tal till början av 1900-tal, och det är en mycket underhållande läsning i många fall. Humorn hade något annorlunda teman för hundra år sedan, men den kunde vara lika fräck och överraskande som idag. Ett urval av berättelser publiceras här efter socknar. Texterna är avskrivna i princip ordagrant, men i många fall har skiljetecken korrigerats och avvikande stavning förklarats eller rättats för att underlätta förståelsen, främst i de handskrivna texterna.