Waiting to breathe

En skildring av coronavardagen på infektionskliniken

Författare: Patrik Hedljung/Jennie Schaeffer
2020-2021
Spara
Dokumentationer av samtiden görs inte bara för oss som lever i dag utan också för framtidens människor, för de generationer som kommer efter oss. Hur kommer de människor som lever om 100 eller 200 år förstå coronakrisen? Patrik Hedljungs samtidsdokumentation "Waiting to breathe" är en viktig skildring av vardagen på en sjukhusavdelning under andra vågen av coronapandemin.

Under perioden december 2020 till februari 2021 arbetade Patrik med en lågmäld dokumentation av en arbetsplats och en plats för sjuka, nämligen infektionskliniken i Västerås. Dokumentationen väcker frågor om vems berättelser och upplevelser som vi väljer att spara och ge utrymme till under en samhällskris. Den låter människors vardagsväntan och omsorg ta plats på ett finstämt sätt och bli en del av vårt kollektiva minne. Dokumentationen omfattar ungefär 70 fotografier och finns numera i Västmanlands läns museums samlingar.


Infektionsavdelningen

Åsa Lundström förbereder sig tillsammans med en kollega inför att gå in på ett patientrum. På infektionsavdelningen har alla rum slussar där på- och avklädning av skyddsutrustning sker. Varje kontakt med en patient krävde en ny omsorgsfull procedur för att förhindra smittspridning bland personalen.

Personalmatsalen

Även i personalmatsalen rådde rutiner med avstånd och skyddsutrustning för att förhindra smittspridning. Andreas Wångdahl och Karin Lindberg håller distansen.

Analys av provsvar

En inte oansenlig del av arbetet som infektionsläkare består av att analysera provsvar, ordinera läkemedel, skriva daganteckningar, planera för vårdinsatser och annat arbete som sker framför en datorskärm.

Syrgas

I början av pandemin var syrgas det enda läkemedlet som fanns tillhands för behandling av covid-19. Nedsatt lungkapacitet var en av de allvarliga följderna av sjukdomen och kunde leda till döden.

Infektionskliniken

En ny patient väntar på att få komma in på sitt rum på infektionskliniken. Patienterna kunde vara där från ett par dagar till flera veckor.

Munskydd

Åsa Larsson får frågan om vad hon ser fram emot den dag pandemin tar slut.

Ovanliga blev vardag

Infektionskliniken är sammanbunden med övriga sjukhuset genom en glasförsedd gång. Pelargonierna fick fortsatt en del av uppmärksamheten när det ovanliga blev vardag.

Patientrum

Varje rum har två ingångar, en via avdelningen och en direkt ut, båda med sluss. Efter det att en patient har lämnat rummet städas det noga och vädras.

Självporträtt

Fotografen Patrik Hedljungs sista bild från infektionsavdelningen är ett självporträtt från då han själv insjuknade i covid-19 och fick läggas in på avdelningen. Han smittades dock inte under sin vistelse på avdelningen utan ute i samhället.

Vill du veta mer?

Bok: "Waiting to breathe" (2021) av Patrik Hedljung