Jäders bruk

Jädersbruksdagarna

Författare: Ulf Kjellsson
1500-1900
Spara
Jäders bruk var ett järnbruk vid Arbogaån strax väster om Arboga. Vid järnbruket har funnits smedjor, tegelbruk, kvarn, såg och en herrgård. Bruket drevs under medeltiden av Julita kloster. Gustav Vasa drog in bruket till kronan och anlade Arboga vapenfaktori 1551. Bruket var kronogods till 1663. Järnbruket var i drift in på 1900-talet.

I dag finns herrgården, ett café, en vattenkraftstation och två museer. Årligen anordnas Jädersbruksdagarna första helgen i september, av föreningen Jädersbruks vänner. Det är ett populärt evenemang med många besökare. Det är en historisk utställning med maskinkörning, veteranfordon, smide, hölassåkning, föreläsningar och muntrationer. Det finns gott om gamla maskiner som demonstreras i drift. Det är mest tändkulemotorer som körs. Det kan vara mindre maskiner som till exempel spånhyvlar, men också stora maskiner som krossar sten, gamla lokomotorer, traktorer, vägskrapor eller vägvältar. Snabba racerbåtar kör på ån uppströms kraftverket, helikopterflygning erbjuds och de små kan få åka lilla tåget eller på hölass. Musikanter spelar från ett flak dragna av en traktor. Dessutom finns en mat- och hantverksmarknad.

I herrgården finns numera en restaurang och en butik med försäljning av färg, olja, kryddor, frukt, mjöl, vitaminer, tvättmedel med mera.

Jädersbruksdagarna på Facebook: Jädersbruksdagarna