Stjärnhuset i Vasastaden

Stationsgatan 73248

Stjärnhuset i Vasastaden

Spara

Särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad

Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Läs mer på: Kulturmiljöunderlag
Byggnadstyp
Bostadsbebyggelse
Nuvarande funktion
flerbostadshus
Tidigare funktion
flerbostadshus
Byggår
1950
Allmän info
Bebyggelseområdet började att bebyggas på 1940-talet, framförallt för att täcka bostadsbehovet för inflyttade arbetare på den nyetablerade flygverkstaden. Förutom lamellhusen tillämpades nyheten stjärnhus. Stjärnhuset med gult putsade fasader, tegeltäckta sadeltak och balkonger uppfördes 1950. Byggnaden ritades av stadsarkitekten Lars Arborelius.
Värdebeskrivning
Arkitekturhistoriskt värde: - Stjärnhusen är en intressant del i 1900-talets arkitekturhistoria och var ett försök att utveckla funktionalismens lamellhusplaner. Byggnadshistoriskt värde med förstärkande pedagogiskt värde: - Stjärnhuset i Arboga visar att staden låg i framkant när det gällde modern bostadsplanering på 1940-talet och är en viktig exponent för stadens moderna historia. - Byggnaden har många välbevarade originaldetaljer. Samhällshistoriskt värde: - Huset ritades av stadsarkitekten Lars Arborelius som tillämpade de senaste rönen inom bostadsbyggandet. Sällsynthet: - Stjärnhuset är en ovanlig hustyp med ovanligt stora kvaliteter som inte fick så många exponenter.