Besöksmål

Jädersbruks museum

Jädersbruks museum

Spara
Jädersbruks Museum visar hur en levande bruksmiljö kan ha sett ut förr i tiden samt ger alla intresserade möjlighet att studera gamla tiders tekniker i yttre och inre utställningar. På området finns en vacker natur att ströva i längs Arbogaån, du kan även besöka en Fredsskulpturpark, Jädersbruks Herrgård och Skulpturparken hos familjen Grähs/Hörnlund.

Särskilt kulturhistoriskt värdefull byggnad

Värderingen bygger på byggnadsinventeringar som är gjorda i samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen i Västmanlands län, Västmanlands läns museum och respektive kommun. Läs mer på: Kulturmiljöunderlag
Byggnadstyp
Bruksbebyggelse
Nuvarande funktion
Museum mm
Tidigare funktion
Kraftstation
Värdebeskrivning
Byggnadshistoriskt värde: Välbevarad från byggnadstiden och viktigt karaktäristiskt inslag i bruksmiljöns bebyggelse. Teknikhistoriskt värde: Byggnaderna visar på brukmiljöns tekniska utveckling under 1800-talet. Miljöskapande värde: Byggnaderna kompletterar miljön på ett pedagogiskt sätt och visar på kulturmiljöns årsringar. Dess placering vid ån och vägen gör dem väl synliga för förbipasserande.