Sune Waldimir - Västeråspojken som blev hela Sveriges kapellmästare

Artikelserie i sju delar

Författare: Mikael Kvick
1900-talet
Spara
Om Sune Waldimir (egentligen Sune Engström), född 1907 i Västerås, som var en svensk kapellmästare, kompositör och arrangör.

Västmanlands läns museums arkiv förvaltar tjugo stora klippböcker med foton, tidningsklipp med mera, om dirigenten Sune Waldimir. Dessa böcker har satts ihop av Sune Waldimirs far hemma i Västerås och utgör ett unikt dokument om 30 års svenskt nöjesliv – d.v.s. 30 år med Sune Waldimir under 1900-talets första hälft.

Klippböckerna har legat orörda i museets arkiv i flera år, ända till museums arkivmedarbetare Mikael Kvick en dag bestämde sig för att ta sig an uppgiften att sammanfatta Sune Waldimirs liv och karriär i en biografi med utgångspunkt i dessa böcker samt en del mediafiler som fanns att tillgå på Svensk mediadatabas. Författarens strävan har varit att pussla ihop de viktigaste och mest intressanta delarna av musikerns liv till en sammanhängande och läsvärd historia. Här presenteras Mikael Kvicks djupdykning i Sune Waldimirs liv och karriär i en artikelserie i sju delar.