Västerås flygmuseum

Författare: Ulf Kjellsson
Spara
Västerås flygmuseum finns i en hangar i anslutning till Västerås flygplats. Där finns cirka tjugofem flygplan av olika typer: jaktplan, trafikflygplan, sportflygplan, segelflygplan och helikoptrar. Dessa är till största delen i flygande skick. I museet finns simulatorer för jaktflygplan och trafikflygplan. Museet är öppet på söndagar – gruppbesök efter överenskommelse även vardagar. Ibland tas flygplan tas ut och demonstreras även i sitt rätta element, luften. Vid andra tillfällen kommer flygplan på besök. Information finns på hemsidan.

Första Flygkåren förlades till Västerås 1928. I början, innan start- och landningsbanor var anlagda, användes sjöflygplan på Mälaren med hangar och verkstad i nuvarande Öster Mälarstrand. Senare när Västmanlands flygflottilj F1 formades 1936 och verksamheten ökade på Hässlö med landningsbanor och nya byggnader. Hangaren, byggnad 101, där Västerås Flygmuseum finns, invigdes 1938 och utvidgades under kriget till nuvarande storlek, färdigbyggd 1942. Hangaren byggdes för underhåll av flygplan för hela flygvapnet och storleken behövdes för nyinskaffade B3 Junkers 86. Det stora taket bärs upp av bågformade limträbalkar med rejäla ljusinsläpp längs långsidorna. Ytan är ca 5000 m² och utan pelare. Verksamheten drevs separat i försvaret av Centrala Verkstaden Västerås (CVV). Denna verksamhet fortgick till 1969. 

Flera flygföreningar var verksamma i Västerås redan från 1934. Internationella flygdagar anordnades 1985 och 1987. Vid det senare tillfället hade man lyckats få fram en Concorde som flög över landningsbanan (flyby) i rote med B17 ”Sally B”. Det blev en fantastisk bild som gått runt i världspressen. Västerås flygmuseums samlingar öppnades 1999. Samma år hölls den första egna flygdagen. 

Numera är museet utökat med flera historiska utställningar kring Hässlös historia, dvs modell av Första Flygkårens hangar och kaj vid Mälaren. En stor utställning där hela F1 beskrivs i en bildsatt komplett tidslinje med dess olika skeden, som t ex höjdpunkten Sektorflottilj, beskrivning och modell av incidentberedskapen, fram till nedläggningen 1983. En särskild utställning beskriver dessutom den unika specialiteten Nattjakt, tiden efter kriget fram till 1959. Ett annat intressant tidsdokument från kriget är också bilder från tiden då USAAF:s nödlandade bombplan var uppställda på fältet.  

Visningar för allmänheten äger rum varje söndag året runt samt för grupper på övriga tider. Det finns grundvärme i hangaren.

Bild ovan t. v.: Noorduyn AT-16 Harvard (SK 16A)

Bild ovan i mitten: Pitts model 12 (airshow), liten modell ”Kul Kalle”, Piper PA-23 Apache

Bild ovan t. h.: SAAB 37 Viggen och SAAB 35 Draken

Många av flygplanen i museet är i flygande skick och deltar ofta i olika evenemang som flygdagar och medlemsflygningar till olika resmål. Flera av flygplanen ägs av privatpersoner. Flygplan med historia i Flygvapnet ägs av Flygvapenmuseum. Samlingarna är dynamiska, flygplan kan vara tillfälligt borta eller nya flygplan på plats beroende på aktiviteter. Flygplanen underhålls i hangaren.

I hangaren finns cirka 20 propellerplan, cirka 5 jetplan, några helikoptrar och segelflygplan samt motorer och montrar med information om verksamheten.                                                    

Den kompletta listan över flygplan framgår av hemsidan (avvikelser kan förekomma).

Här ska två flygplan beskrivas lite närmare, DC-3 ”Daisy” och Focke-Wulf 190.

DC-3 ”Daisy” är ett trafikflygplan som ägs av föreningen Flygande Veteraner. Hon tillverkades 1943 i Kalifornien och var med i andra världskriget, bland annat vid D-dagen den 6 juni 1944, då de allierade styrkorna invaderade det nazityska ockuperade Frankrike. Därefter har hon flugit för bland andra SAS, Linjeflyg och svenska Flygvapnet. Flygande Veteraner tog över henne 1982. Västerås är numera hennes bas.

Föreningen anordnar flygresor för privatpersoner. Man behöver bli medlem i föreningen för att delta i en medlemsflygning. En flygning med henne är en flyghistorisk upplevelse.

DC-3 är tvåmotorigt och har 19 passagerarplatser. Utvändigt är hon målad som hon såg ut när hon flög för Scandinavian Airlines System 1948 – 1957. På sidan på kroppen finns den historiska SAS-målningen av en lång drake med huvud vid fören och texten Fridtjof Viking som är den klassiska benämningen när hon flög i Norge.

Focke-Wulf 190 var ett tyskt jaktflygplan. När det började flyga 1941 blev det helt överlägset den tidigare tyska Messerschmitt 109 och det engelska Spitfire Mark V. Det aktuella exemplaret befann sig i nuvarande Lettland, helt omringat av ryska styrkor, när det vid Tysklands kapitulation beordrades flyga till Flensburg för att kapitulera till brittiska styrkor. Hon attackerades av sovjetiskt flyg och fick offra den extra bensintanken för att undkomma. Då skulle bränslet inte räcka för hela flygresan. Piloten valde då att flyga västerut, över Öland och sedan söderut i Sverige. Planet nödlandade när bränslet var slut utanför Malmö. Vraket förvarades under många år i Malmö. Några svenska entusiaster ville bygga upp det igen. Efter många år finns nu ett flygande exemplar av Focke-Wulf 190 i Västerås med den ursprungliga märkskylten, registrerat som byggt 1944. Hela historien beskrivs i boken ”En svensk Focke-Wulf 190”, författad av Christer Bergström, utgiven 2022.

Vi skrev till det tyska transportministeriet och framställde en anhållan om att få överta det som återstod av Focke-Wulf 190 Werknummer 739137. De tyska myndigheterna biföll detta utan vidare.
Niclas Bååth
En av ägarna till Focke-Wulf 190

Museet har några helikoptrar och i taket hänger några segelflygplan. Helikoptrarna är två gröna Agusta-Bell, en gul Brantly B-2 och en grön MBB BO. Bland segelflygplanen hänger de större i taket. Det är en Anfänger 1 (nybörjare), tillverkad i Västerås 1936 och en gul Scheibe SF-26A.

Bild ovan t. v.: Simulator, trafikflygplan Convair CV440 Metropolitan. Pilot till vänster, instruktör till höger. Inflygning mot Västerås över Björnön.

Bild ovan i mitten: Simulator Link Trainer

Bild ovan t. h.: Segelflygsimulator

Flygmuseet har sex flygsimulatorer. Där kan besökare i förväg boka in sig på en flygning ”på riktigt” i säker miljö. Simulatorerna är i första hand avsedda att ge dem som inte har någon tidigare erfarenhet som piloter en realistisk upplevelse av hur det är att spaka ett berömt flygplan och att visa hur arbetet i cockpit går till.

Besökaren sitter i en originalkabin med alla spakar och mätare runt om sig. Genom framrutan ser besökaren ut på en stor bildskärm som följer planets färdriktning. Man får sköta alla reglage och spakar, starta från ett förvalt flygfält och prova på att flyga. En simulatorinstruktör utbildar besökaren före start och närvarar hela flygtiden för stöd och support.

Flygmuseet har följande simulatorer tillgängliga: 

Jaktflygplan: J35 Draken och JAS 39 Gripen.

Trafikflygplan: Convair CV440 Metropolitan, DC-10-10 och Airbus A320.

Det finns också en historisk mindre och enklare simulator, Link Trainer, som normalt inte används, men kan beses stillastående. Den skapades på 1920-talet för tivoliverksamhet men fick också god användning för att minska antalet flygolyckor i USA. Målet var att simulatorn, som är rörlig, skulle svara på pilotens manövrer och ge motsvarande visning på befintliga instrument i cockpit. I Flygvapnet hade simulatorn även koppling till en kartbild, s k Krabba, med visning av aktuellt läge och utritat på kartan även som genomförd flygrutt. 

Därutöver finns flera enkla och mindre simulatorer bland annat för barn.