Fagersta bruksmiljö

Författare: Arkiv Västmanland
Spara
Filmerna visar området under uppbyggnad av fastigheterna inom Fagersta bruk. Ett bevarat bevis på hur uppbyggnaden samt miljön kring bruket har sett ut tidigare. I mitten av 1940-talet såg man att det var nödvändigt att förbättra ståltillverkningen på Fagersta Bruk. Man hade år 1945 startat upp ett nytt bessemerverk men det befintliga martinverket var föråldrat. Ett beslut togs att bygga ett nytt stålverk i anslutning till hyttan och bessemerverket. Film 1 visar grävning och schaktning och film 2 det fortsatta arbetet med att resa byggnadens stomme.