Klok och modig

Nicolaus Rudbeckius

Författare: Elisabeth Westerdahl
1622-1676
Spara
NICOLAUS RUDBECKIUS (1622-1676), son till Johannes Rudbecius och Magdalena Hising föddes fyra år efter det att fadern vigts till biskop i Västerås. Han fostrades i faderns gymnasium och verkade som lektor där i 15 år, med Hubbo som prebende, innan han blev kyrkoherde i Hedemora och Tuna. Trots svag hälsa utsågs han 1670 till biskop i Västerås och flyttade in i barndomshemmet.
Djävulen är den onda kraften bakom förtal och hämndlystnad.
Nicolaus Rudbeckius

Regeringen önskade nya män i trolldomskommissionen – män som for försiktigare fram. Nicolaus ombads att utse andliga medlemmar till kommissionen samt placera om präster i Dalarna för att återfå lugnet. Rudbeckius kände stiftet väl och skillnaden märktes genast. Redan året därpå utgav Nicolaus en skrift där han skrev att trolldom ska bedömas med försiktighet och stor skepsis – det är illusioner och fantasifoster. Djävulen är den onda kraften bakom förtal och hämndlystnad. Ingen hade sagt detta förut, och flera präster inspirerades till kamp mot vanföreställningarna.

Läkaren Urban Hjärne skrev ett betänkande där han framhåller att handläggningen i Västerås var föredömlig. I Västmanland ”blev det förmenta trollväsendet förmedelst god rannsakning och skarp disciplin förkvavd i första begynnelsen”. Avrättningen av en oskyldig sjuttonårig piga från Kärrbo socken hann Rudbeckius dock inte stoppa. Hon är förmodligen den enda personen från Västmanland, som beskyllts för att vara häxa. Hon avrättades några månader innan Rudbeckius själv dog.

Hjärnes skrift gjorde honom berömd och han fick äran av att ha gjort slut på narrspelet. Men det var Nicolaus Rudbeckius klokhet och mod som den 11 september 1676 satte stopp för häxprocesserna. Han var då redan död och begravd i det gravkor i Västerås domkyrka där hans föräldrar redan vilade.

I Västmanland ”blev det förmenta trollväsendet förmedelst god rannsakning och skarp disciplin förkvavd i första begynnelsen”.
Läkaren Urban Hjärne