Flera nyanser av grått - bilder berättar: Valborg

Författare: Västmanlands läns museum
1850-1950
Spara
Museipedagog Lena berättar historien kring ett fotografi från Västmanlands läns museums samlingar. Dagens bilder berättar om firandet kring valborgsmässoafton under slutet av 1800- och början av 1900-talet.

Flera nyanser av grått - bilder berättar: Valborg