Flera nyanser av grått - bilder berättar: Nanna Svartz

Författare: Västmanlands läns museum
1900-talet
Spara
Museipedagog Lena berättar historien kring ett fotografi från Västmanlands läns museums samlingar. Dagens bild från tidigt 1900-tal berättar om Nanna Svartz. Den första svenska kvinnliga professorn i medicin.

Flera nyanser av grått - bilder berättar: Nanna Svartz