1800 talets fotografer i Västerås

Författare: Henrik Sundholm
1800-talet
Spara
Henrik Sundholm Västerås stadsarkiv berättar om hur 1800-talets fotografer kom till Västerås.

1800 talets fotografer i Västerås

Henrik Sundholm från Västerås stadsarkiv berättar om hur 1800-talets fotografer kom till Västerås.