Vestmanlands Läns Tidning – 189 år som samhällsbyggare och världsförbättrare

Författare: Erik Jersenius
Spara
Kulturredaktör Erik Jersenius berättar om VLT: s roll som nyhetsbevakare och samhällsförändrare i Västerås, Västmanland, Sverige och världen under tidningens 189-åriga historia.

Vestmanlands Läns Tidning – 189 år som samhällsbyggare och världsförbättrare