"För kroppens vård och träning"

Västerås idrottshall

Författare: Västmanlands läns museum
1940-1992
Spara
År 1939, efter ett förslag från KFUM, bildades en ekonomisk förening bestående av Västerås stad och flera industrier, bland annat Asea och Svenska Metallverken. Målet var att bygga en ny idrottshall i Västerås.

Idrottshallen uppfördes på Timmermansgatan 8 och invigdes i september år 1940. Invigningen inleddes med en gymnastikuppvisning och flera talare. En av talarna, domprosten Ernst Enochsson, sade:

"Vi leva i kroppskulturens tidevarv. Vad som nu för tiden göres för kroppens vård och träning överträffar allt vad föregående tider presterat. Ingen rörelse har som idrottsrörelsen kunnat fånga ungdomens intresse och hänförelse."

I idrottshallen i Västerås utövades många sporter till exempel basketboll, handboll, brottning, bowling och boxning bland andra idrotter. Men Västerås Idrottshall utnyttjades också som danslokal och för konserter.

"Jimi Hendrix heter den unge man som nyligen förvred huvudet på de flesta ungdomar som såg hans framträdande i Västerås på torsdagskvällen [...] Närmare 1 500 ungdomar hade samlats under de två föreställningarna...", skrevs det i VLT 8/9 1967.

Idrottshallen revs 1992.