Björksta kyrka

Författare: Praktikant Region Västmanland
Medeltid (1100 e.Kr – 1500 e.Kr)
Spara
Den här artikeln är en del av projektet KulturarvsberättARna där barn och unga från Västmanland utforskar och delar med sig av sina berättelser. Hör deras viktiga röster!

I Björksta kyrka har jag haft många av mina skolavslutningar. På skolavslutningarna var vi hela skolan och man hade med sina föräldrar i kyrkan. I min familj så brukar vi gå till kyrkan på julaftonsmorgon. Vi gör det mest bara för att vi tycker att det är mysigt och vi gillar atmosfären i kyrkan men det har blivit som en tradition, annars brukar vi inte gå till kyrkan så ofta.

”Jag står i en främmande kyrka och ser vår egen brinna ned"

Kyrkan byggdes på 1200-talet, men sedan dess har det blivit flera förändringar. Den 11 juli 1617 brann kyrkans torn ned men byggdes upp igen och sedan 15 januari 1858 slog en blixt ned i kyrkan och då började tornspiran, kyrktaket och bårhustaket. Man kunde inte släcka elden så det slutade med att kyrktaket och tornspiran brann ned och kyrkklockorna smälte på grund av att det blev så varmt. Den som märkte branden var Karl Henriksson som var på väg till Kärsta kvarn, han såg branden och sprang till klockaren och berättade vad han hade sett. De sprang upp i tornet och rang i klockorna för att kalla sockenborna till kyrkan. Den som då var präst i Björksta kyrka var i Tortuna och höll tingspredikan. Från predikstolen såg prästen branden och ska ha sagt ”Jag står i en främmande kyrka och ser vår egen brinna ned".